UBEZPIECZENIA FINANSE FIRMA HOBBY ZDROWIE

Slider

Historia

Fabryka Ofert powstała na bazie lokalnych firm, które działały w branży informatycznej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz w sektorze FMCG. Pierwszy podmiot, jeden z obecnych filarów FABRYKI OFERT, rozpoczął swoją działalność w 1997 roku.

W 2011 roku zapadła decyzja o skonsolidowaniu działalności podmiotów grupy i utworzeniu jednej firmy o zasięgu ogólnopolskim.

 
Więcej
 

Jak działamy?

Informacja

Słuchamy jakie masz potrzeby i oczekiwania.

Analiza

Na podstawie zebranych informacji dokonujemy indywidualnej analizy potrzeb.

Opracowanie

Przygotowujemy dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie.

Oferta

Przedstawiamy propozycję i zapraszamy do podjęcia współpracy.

Obszary biznesowe

Internetowy Sklep Zoologiczny e-Zwierzaki.pl
Dom lub mieszkanie
Finansowanie biznesu
Diagnostyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
Samochód OC AC NNW ASS
Ochrona bliskich - ubezpieczenie na życie
Podróż i turystyka
Biuro rachunkowe
Sukcesja w biznesie
Gromadzenie oraz pomnażanie kapitału
Plan emerytalny w ramach polisy na życie
Żyj zdrowo i długo

Pozwól nam działać

Nasi specjaliści, najlepsi eksperci są do Twojej dyspozycji.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w biznesie i bardzo dobre relacje z instytucjami finansowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami branżowymi dzięki czemu potrafimy uzyskać lepsze warunki niż Klient indywidualny.
Rabaty, upusty, wynegocjowane lepsze ceny przenosimy na swoich Klientów.

FABRYKA OFERT W LICZBACH

Nie poprzestajemy na dotychczasowych osiągnięciach.
Cały czas rozwijamy się dla WAS.

Partnerzy Biznesowi

Produkty Biznesowe

Produkty Ubezpieczeniowe

Produkty Zoologia & Hobby

Nasze wartości Kanon dobrych praktyk biznesowych

Uczciwość

Działamy uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu Klientów oraz nie nadużywamy swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w naszym imieniu.

Sprzedaż i obsługa

Stosujemy wobec Klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować jego ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji Klienta lub profilu grupy. Każdego Klienta obsługujemy w taki sposób w jaki sami byśmy chcieli być obsłużeni.

Zasoby i procedury

Dysponujemy zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystujemy je w dobrej wierze podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje. Korzystamy z najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie ochrony danych.

Najwyższa jakość

Dążymy do jak najlepszego poznania potrzeb swoich Klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług. Współpracujemy z dostawcami produktów, którzy również jak my gwarantują najwyższą ich jakość oraz najwyższe standardy obsługi.

Uczciwa konkurencja

We wzajemnych stosunkach z konkurencyjnymi firmami kierujemy się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Reklamacje Klientów

W sposób staranny, rzetelny i terminowo rozpatrujemy wszelkiego rodzaju reklamacje Klientów, a w razie sporów staramy korzystać w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów. W sytuacjach wątpliwych zawsze kierujemy się dobrem naszych Klientów.

Ochrona informacji o Kliencie

Chronimy informacje o Klientach i dbamy o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem. Nie udostępniamy informacji podmiotom trzecim.

Informacja dla Klientów

Zapewniamy Klientom jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ewentualnym ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach. Nie dokonujemy za Klientów wyborów i nie naciskamy. Pomagamy jedynie dokonać właściwego wyboru.

Działania na rzecz rozwoju biznesu

Nie naruszamy wzajemnych interesów oraz zachowujemy tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałamy w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz, w miarę możliwości, w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk patologicznych, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Kanonie dobrych praktyk.

Opinie