Plan emerytalny w ramach polisy na życie

Ubezpieczenie


PLAN EMERYTALNY
Gromadzenia kapitału w połączeniu z polisą na życie.

Plany emerytalny to jeden z najważniejszych elementów budowy stabilności finansowej w przyszłości. Oszczędzanie na swoją emeryturę może mieć kilka filarów. Taka dywersyfikacja ma swoje zalety. W Polsce dostępnych jest wiele produktów finansowych, które można wykorzystać do zbudowania własnego planu emerytalnego. Do najbardziej powszechnych planów emerytalnych można zaliczyć: kapitałowe polisy na życie, inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), oszczędzanie w rachunku bankowym. Bardziej nieszablonowe to inwestycje w złoto, sztukę, nieruchomości.

Ważne żeby plan emerytalny spełniał przynajmniej podstawowe cechy takie jak:

  • ochrona kapitału
  • potencjał wzrostu wartości na przestrzeni lat powyżej inflacji
  • długi horyzont inwestycyjny
  • możliwość regularnego odkładania pieniędzy lub pomnażania już posiadanych środków pieniężnych
  • dziedziczenie
  • niskie ryzyko inwestycyjne
  • dywersyfikacja
Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do Współpracy
Fabryka Ofert Ubezpieczeniowych